fbpx

Aktualności

krawczyk piotr Gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk urodził się 1 grudnia 1969 roku w Stoczku Łukowskim. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki. W 2004 roku na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora nauk wojskowych.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1992 roku generał Piotr Krawczyk pełnił służbę w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowiskach: pilota, dowódcy klucza oraz zastępcy dowódcy eskadry. W 2000 roku został wyznaczony na stanowisko asystenta w Akademii Obrony Narodowej, a następnie adiunkta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych.

W latach 2008–2011 pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty w Dowództwie Sił Powietrznych. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy grupy – dowódcy eskadry w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy, a następnie starszego specjalisty w Dowództwie Sił Powietrznych.

W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty, a w 2015 roku na stanowisko szefa oddziału w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 1 lipca 2016 roku pełni funkcję Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk jest pilotem pierwszej klasy, a na swoim lotniczym koncie ma ponad 1200 godzin nalotu, w większości na samolotach odrzutowych: TS-11 Iskra i MiG-21. Obecnie jest pilotem czynnie wykonującym loty na samolotach transportowych M-28B/PT w wersji Glass Cockpit.