Zarządzenie Nr 20 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014


Załączniki:

Zarządzenie Nr 20 z dnia 21 marca 2014 r.