asap nowy

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.

Student korzystający z systemu ma za zadanie wprowadzić do niego pracę dyplomową w celu poddania jej analizie antyplagiatowej.

Rozmiar pracy nie może przekraczać 15 MB.

Logowanie do systemu ASAP odbywa się przez stronę https://asap.law.mil.pl/

Przy pierwszym logowaniu należy dokonać aktywacji konta. Kolejne logowania polegają na podaniu adresu e-mail oraz ustalonego wcześniej hasła.

pdfinstrukcja dla studenta

pdfinstrukcja dla nauczyciela

pdfinstrukcja dla operatora

pdfZarządzenie Nr 29 z dnia 06.05.2019 w sprawie wprowadzenia w Lotniczej Akademii Wojskowej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego