INFORMACJA

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na dany rok akademicki studenci składają do Pionu Kanclerza w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. Wnioski na akademik można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp. na adres: Lotnicza Akademia Wojskowa 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, Kancelaria Jawna pok. nr 116. (Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. pil. Szczepana Ścibiora). Wszelkie informacje udzielne są pod numerem telefonu: 261 519 661.

  

Regulamin Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Zarządzenie w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych