Szanowni studenci,

w związku z nietypową i wyjątkową sytuacją z jaką mamy obecnie do czynienia, rekrutacja do udziału w programie Erasmus+ również będzie nietypowa, ponieważ zostanie przeprowadzona online. 

Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych LAW na studia na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 oraz na praktyki w dogodnym terminie (kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).

Szkoła Orląt otworzyła swoje drzwi dla kandydatów na przyszłych studentów Lotniczej Akademii Wojskowej. W dniu 04.03.2020 r. licealiści z całej Polski mieli możliwość zobaczenia jak wygląda proces kształcenia oraz szkolenia praktycznego w LAW. Młodzi miłośnicy lotnictwa mogli zobaczyć nasze sale wykładowe, symulatory oraz całą infrastrukturę uczelni. Korzystając z tej okazji, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprezentowało wachlarz możliwości związanych z realizacją mobilności zagranicznych przez obecnych i przyszłych studentów LAW. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły poznać kryteria naboru, zasady realizacji wyjazdów w ramach programów: Erasmus+, EMILYO, International Weeks itp. oraz korzyści wynikające z udziału w wymianach międzynarodowych.

W dniach 17-19.02.2020r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej wzięli udział w 45. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO. Reprezentanci naszej uczelni uczestniczyli w dwóch posiedzeniach plenarnych oraz dwóch spotkaniach poświęconych LoD 12 - International Air Force Semester oraz LoD 8 - Common Modules.

W dniu 04.02.2020 r. pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM) wzięli udział w Konferencji dydaktycznej zorganizowanej w Lotniczej Akademii Lotniczej. Prezentacja BWM składała się z trzech część.

W pierwszej części Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ przybliżył uczestnikom konferencji zasady realizacji programu w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz przedstawił rezultaty realizacji programu Erasmus+ w LAW.

W drugiej części koordynatorzy programu EMILYO przedstawili zasady funkcjonowania programu EMILYO w LAW.

Cześć trzecia miała charakter szkoleniowy i dotyczyła procedur wyjazdów zagranicznych dla wykładowców i pracowników LAW.

University of Žilina has the pleasure to invite colleagues from partner institutions to visit Slovakia and participate in our UNIZA Staff Week 2020 that will take place in ŽILINA, from 9th to 13th of March 2020.