fbpx

W dniach 8-9 lutego 2018 roku w ASzWoj, odbyło się VIII spotkanie koordynatorów programu Erasmus+ uczelni mundurowych oraz członków konsorcjum KONSMUND, do którego WSOSP przystąpiła w 2017 roku. WSOSP podczas spotkania reprezentowała Pani dr Małgorzata Żmigrodzka - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ - WBNiL.

Celem spotkania było m.in. omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją programu Erasmus+ w uczelniach mundurowych oraz aspektów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum KONSMUND.  Podczas spotkania poruszono problematykę wymiany zagranicznej studentów, kadry dydaktyczno - naukowej i pracowników administracji.

Spotkanie, otworzył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa ASzWoj płk nawig. Dr hab. Bogdan Grenda. Uczestnikami przedsięwzięcia byli: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Podczas spotkania przedstawiono dotychczasową realizację programu Erasmus+, oraz przyszłe  działania na rzecz rozwoju programu Erasmus+ w uczelniach mundurowych.