W dniu 07.03.2018 r. odbyły się Dni Otwarte WSOSP 2018, w których również aktywnie uczestniczył Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP.

Stoisko programu Erasmus+ było przygotowane i promowane przez Zespół ds. Programu Erasmus+ oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP. Aktywny udział w promocji stoiska miały również dwie studentki WBNiL / WSOSP, a zarazem byłe stypendystki programu Erasmus+ - p. Izabela Augustynowicz oraz p. Sara Owczarek, które opowiadały o programie, korzyściach jakie z niego płyną oraz o swoich doświadczeniach i przeżyciach z wymiany zagranicznej w celu odbycia studiów w ramach programu Erasmus+.

Nadrzędnym celem udziału w Dniach Otwarych WSOSP 2018 było zachęcenie potencjalnych studentów „Szkoły Orląt” do udziału w programie Erasmus+ oraz zaprezentowanie możliwości jakie niesie on ze sobą w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych na studia oraz praktyki.