W dniach 08 - 10.03.2018 r., WSOSP gościła prof. Haralda Gella - przewodniczącego Grupy Implementacyjnej (IWG) europejskiego programu Military Erasmus (EMILYO), a zarazem szefa Biura Współpracy Międzynarodowej Theresian Military Academy w Wiener Neustadt, Austria. Wizyta była przygotowana oraz koordynowana przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP oraz Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP.

W trakcie pobytu, prof. Gell zaprezentował zasady programu EMILYO kadrze kierowniczej WSOSP, po czym zapoznał się z  infrastrukturą uczelni oraz jej obiektami szkoleniowymi. Prof. Gell wygłosił również wykład dla pchor. WSOSP, podczas którego zaprezentował studentom wojskowym założenia i cele programu Military Erasmus, korzyści z niego płynące oraz najnowszą ofertę mobilności zagranicznych dedykowanych studentom wojskowych.

Wizyta prof. Haralda Gella w WSOSP została zwieńczona podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy WSOSP a Theresian Military Academy w ramach programu Erasmus+.