Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 13.04.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+

(http://www.wsosp.pl/index.php/pl/dla-kandydatow) tj.:

 

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie WSOSP);
 • list motywacyjny skierowany do Zespołu ds. Programu Erasmus+ WSOSP, uzasadniający chęć udziału
  w programie;
 • zaświadczenie o średniej ocen (co najmniej 3,50) z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów wraz (jeżeli dotyczy) z informacją o przyznaniu przez Rektora stypendium
  dla najlepszych studentów;
 • kopia certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B1+;
 • kopie dokumentów potwierdzających odpowiednio: działalność uczelnianą, pozauczelnianą
  lub dodatkowe osiągniecia (fakultatywnie)

należy składać osobiście do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ WSOSP (Rektorat WSOSP, I piętro, pokój nr 114) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 27.04.2018 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
w dn. 08.05.2018 r. o godz. 13:30 w sali D10 (Wydział Lotnictwa, WSOSP).      

      

W związku z tym, że jest to dodatkowa rekrutacja, informujemy, iż nie na wszystkich uczelniach partnerskich są jeszcze wolne miejsca. Osoby chętne na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ mogą dokonać wyboru
wśród poniższych uczelni
(wykaz uczelni http://www.wsosp.pl/index.php/pl/wykaz-uczelni-partnerskich:

- Theresian Military Academy, AUSTRIA                                           - Henri Coanda Air Force Academy, RUMUNIA

- Vasil Levski National Military University, BUŁGARIA                    - Technical University of Kosice, SŁOWACJA

- National University of Public Service, WĘGRY                                - University of Zilina, SŁOWACJA

- Technical University of Madrid, HISZPANIA                                  - Estonian Aviation Academy, ESTONIA

- University of Leon, HISZPANIA                                                       - University of Defence, CZECHY

- General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania, LITWA

Po dokonaniu wyboru uczelni, prosimy o sprawdzenie na stronie uczelni partnerskiej czy katalog oferowanych przedmiotów zawiera przedmioty zgodne z przedmiotami realizowanymi w WSOSP.

 

Więcej informacji o programie Erasmus+ w WSOSP pod adresem: http://www.wsosp.pl/index.php/pl/dla-kandydatow/dla-studentow oraz u Koordynatora Uczelnianego i Koordynatorów Wydziałowych!!