fbpx

Relacja z wyjazdów szkoleniowych Erasmus+ w Grecji

Małgorzata Bernat

W terminie od 28.05.2018 r. do 01.06.2018 r., prof. dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, wykładowca Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym „Innowacyjne metody nauczania” organizowanym przez instytucję szkoleniową IDEC w Pireus, Grecja w ramach programu Erasmus+. Ww. szkolenie uwzględniało teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod nauczania, m.in. project, role play games, theatre in education, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study oraz community mapping.

W terminie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r., dr Paweł Bernat, wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym dotyczącym zintegrowanego nauczania merytorycznego i językowego (Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning) zorganizowanego przez centrum szkoleniowe IDEC SA. w Grecji. Szkolenie odbyło się w Xylocastro w Grecji w ramach programu Erasmus+. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.