W dniach 3 -7 września 2018 rok,  z wizytą w Wydziale Lotnictwa WSOSP przebywali przedstawiciele partnerskiej uczelni Vassil Levski National Military University  w Bułgarii, w składzie: ppłk dr Lyubomir Mitov oraz płk dr Stefan Biliderov. Głównym celem wizyty wykładowców było poprowadzenie zajęć z podchorążymi WSOSP z dziedziny mechatroniki i hydrauliki w lotnictwie, w ramach programu Erasmus+.

Oprócz realizacji celów dydaktycznych wykładowcy mieli możliwość spotkania się z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ WSOSP, Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+ oraz władzami Wydziału Lotnictwa w celu omówienia dotychczasowej współpracy i omówienia dalszych planów na przyszłość. Wykładowcy zapoznali się również z infrastrukturą szkoleniową uczelni  i odwiedzili, m. in Laboratorium Analizy Lotu w Katedrze Awionki Wydziału Lotnictwa, Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego, Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania, Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego oraz Studium Języków Obcych. Nieodzownym elementem pobytu wykładowców było odwiedzenie przez nich Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.