Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 3 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia, na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+: studia oraz praktyki zagraniczne w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

docxRekrutacja do programu Erasmus+