W dniach 29 - 30.11.2018 r., Uczelniany Koordynator  Programu Erasmus+ w LAW – p. mgr Małgorzata Bernat wzięła udział w seminarium naukowym „ Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND w systemie umiędzynarodowienia uczelni.

Kierunki zmian w świetle Ustawy Prawo  o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 2.0”, organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz partnerów konsorcjum KONSMUND w Gdyni, którego LAW jest członkiem od 2017 roku. Głównym celem seminarium była wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze umiędzynarodowienia uczelni,  a także identyfikacja dalszego postępowania tych rozwiązań w świetle wprowadzonej ustawy. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę większego zaangażowania i włączenia samorządów studenckich poszczególnych uczelni mundurowych w proces umiędzynarodowienia uczelni w zakresie zagranicznej wymiany studentów.  Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ LAW przedstawił również prezentację na temat dotychczasowego umiędzynarodowienia LAW,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację programów mobilnościowych, m.in. Erasmus+  oraz EMILYO.