W dniach 13 -17.05.2019 r., wykładowcy Wydziału Lotnictwa LAW: dr hab. inż. Janusz Ćwikak, prof. LAW oraz dr hab. inż. Mirosław Adamski, prof. LAW odbyli wizytę szkoleniową o charakterze studyjnym do Institute of Military Aviation w Szolnok należącego do uczelni partnerskiej National University of Public Service w Budapeszcie na Węgrzech w ramach programu Erasmus+.

Podczas wizyty wykładowcy zapoznali się ze strukturą i zadaniami uczelni węgierskiej oraz dokonali analizy w aspekcie rozszerzenia dotychczasowej współpracy. Kadra LAW została również zapoznana z systemem szkolenia personelu lotniczego w LAW. Ponadto dokonano analizy systemów szkolenia lotniczego w Siłach Powietrznych Polski i Węgier w aspekcie uczestnictwa w NATO, zapoznano się z bazą naukowo – dydaktyczną i laboratoryjną w Szolnok oraz bazą naukowo – dydaktyczną uczelni partnerskiej, w szczególności Wydziału Nauko - Wojskowego i Szkolenia Wojskowego w Budapeszcie. Wykładowcy mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach w wybranych laboratoriach w obszarach związanych z systemami nawigacji, systemami radarowymi, systemem zarządzania ruchem lotniczym, systemami uzbrojenia lotniczego samolotów i śmigłowców, zarządzaniem eksploatacją statków powietrznych. Wykładowcy wzięli także udział w pokazie związanym z zarządzaniem systemem obrony powietrznej Węgier i uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu wymianie doświadczeń ze studentami węgierskimi oraz uczestnikami programu Erasmus+ z Polski i innych krajów europejskich.

W ocenie wykładowców, zasadnym jest dalsze motywowanie kadry i studentów LAW do uczestniczenia w programie Erasmus+ w partnerskiej uczelni na Węgrzech, aktywne uczestniczenie w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych realizowanych przez LAW oraz uczelnię partnerską (organizacja wspólnych konferencji, seminariów i warsztatów), a także nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy oba uczelniami w celu rozwoju naukowego i kadry (realizacja przewodów doktorskich).