W terminie od 20 – 24.05.2019 r. wykładowca i Koordynator Wydziałowy Erasmus+ Wydziału Bezpieczeństwa  Narodowego i Logistyki - p. dr Małgorzata Żmigrodzka poprowadziła zajęcia dydaktyczne w uczelni partnerskiej National University of Public Service w Szolnok na Węgrzech  w ramach programu Erasmus+. Zajęcia były realizowane zgodnie z Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Agreement i wzięli w nich udział studenci wojskowi uczelni partnerskiej. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia związane z  Zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie  i czynnikiem ludzkim. Omówione zostały główne założenia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym oraz wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

W ocenie wykładowcy realizacja zajęć w ramach programu Erasmus+ umożliwia poruszanie tematów dotychczas nieznanych, tym samym podnosząc świadomość kadetów,  wpływa również korzystnie  na polepszenie jakości współpracy lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz korzystania ze wspólnej przestrzeni powietrznej. Podsumowując mobilność nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ pozwala na wymianę doświadczeń oraz wpływa pozytywnie na umiędzynarodowienie pracy naukowej poprzez nawiązywanie znajomości pomiędzy wykładowcami.