fbpx

W dniach 20 – 24.05.2019 r.  przedstawiciele Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Lotniczej Akademii, w składzie: kpt. Grzegorz Buśko oraz p. mgr Małgorzata Bernat, wzięli udział  w międzynarodowej konferencji International Military Academic Forum (iMAF) 2019 oraz 42- gim posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO, tzw. Military Erasmus, które odbyły się w Reichenau, Austria. Organizatorem obydwu przedsięwzięć była austriacka uczelnia partnerska Theresan Military Academy, Wiener Neustadt wspólnie z uczelniami: National University of Public Service – Węgry, Nicolae Balcescu Land Force Academy w Sibiu- Rumunia, University of Defence, Brno – Czechy, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Europejską Akademią Bezpieczeństwa i Obrony.

Obydwa wydarzenia zgromadziły około 150 uczestników reprezentujących ponad 35 uczelni wojskowych, z niemal 20 państw Unii Europejskiej, a także USA i Kanady, reprezentowanych głównie   przez przedstawicieli uczelni sił lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej.

Tematem przewodnim obydwu przedsięwzięć była wymiana poglądów w zakresie realizacji programów mobilnościowych wśród studentów wojskowych oraz kadry w ramach programu EMLYO, przedstawienie dotychczasowych osiągnieć w ramach ww. inicjatywy Erasmusa Wojskowego, zapoznanie z ofertą i  możliwościami krótkoterminowych wymian zagranicznych wśród studentów wojskowych, a także konsultacje w grupach roboczych poświęcone ewentualnym przyszłym projektom strategicznym związanych z mobilnością zagraniczną studentów wojskowych, m.in. inicjatywy stworzenia International Air Force Semester wśród europejskich akademii sił powietrznych.

Podczas 42 - go posiedzenia grupy roboczej programu EMILYO została zaprezentowana również oferta LAW w zakresie zorganizowania w naszej uczelni modułu/kursu dedykowanego studentom wojskowych, poświęconego współpracy wojskowo – cywilnej w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie.

Uczestnicy konferencji iMAF wzięli również udział w spotkaniu poświęconym kulturze i tradycjom Rumunii, która to będzie gospodarzem  iMAF w przyszłym roku. Ostatnim elementem wizyty było uroczyste zakończenie, podczas którego wręczono uczestnikom pamiątkowe dyplomy  i certyfikaty uczestnictwa oraz okolicznościowe medale.