fbpx

W dniu 12.06.2019 r., prof. dr Berangere Lartigue – Kierownik Współpracy Międzynarodowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej z „Paul Sabatier” University, Tuluza, Francja, odwiedziła Wydział Lotnictwa (WL) Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej LAW.  Pierwszym elementem wizyty było uroczyste powitanie gościa przez Prodziekana ds. wojskowych WL – p. płk dr inż. Roberta Czaplę.  Podczas wizyty została zaprezentowana oferta kształcenia w WL/ LAW oraz uczelni „Paul Sabatier” University w kontekście mobilności zagranicznej studentów oraz pracowników. Uczelniany Koordynator Erasmus+ - p. Małgorzata Bernat przedstawiła również informacje na temat umiędzynarodowienia LAW w zakresie realizowanych w LAW projektów i programów międzynarodowej mobilności, natomiast p. dr Justyna Tomaszewska – Prodziekan ds. naukowych WL oraz Wydziałowy Koordynator Erasmus+ WL  przedstawiła ofertę kształcenia w Wydziale Lotnictwa pod kątem realizacji programu Erasmus+ w naszej uczelni.

Głównym celem wizyty było zaprezentowanie ofert kształcenia obu uczelni, wymiana poglądów  w zakresie międzynarodowej mobilności studentów oraz kadry, a także bilateralna dyskusja  w kontekście nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami w ramach programu Erasmus+. Podczas wizyty miał miejsce również monitoring praktyki studenta z „Paul Sabatier”, który aktualnie realizuje swoją praktykę studencką Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW. Student w obecności wykładowcy  ze swojej macierzystej uczelni, a także opiekunów praktyki z ramienia LAW pod kierunkiem:  dr inż. Tomasza Łusiaka, miał możliwość zaprezentowania swojego projektu, materiału badawczego oraz wyników w ramach realizowanej praktyki Erasmus+.

Wizyta francuskiej wykładowczyni została zwieńczona odwiedzeniem Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego LAW, podczas którego zaprezentowano wybrane typy symulatorów oraz inne urządzenia i sprzęt szkoleniowy.