fbpx

W dniach 7 – 11 czerwca 2019 r., dr inż. Zbigniew Czyż – asystent w Wydziale Lotnictwa LAW odbył wizytę szkoleniową w Aristotle University of Thessaloniki, Grecja w ramach programu Erasmus+. Poniżej relacja z pobytu wykładowcy.

Podczas pobytu w Aristotle University of Thessaloniki odbyło się seminarium z pracownikami Laboratorium Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych (Laboratory of Fluid Mechanics & Turbomachinery). Seminarium miało na celu przestawienie dotychczasowej działalności pracowników LFMT oraz LAW z prezentacją zrealizowanych projektów badawczych, wymianę informacji oraz określenie wspólnych obszarów spójnych tematycznie, również w kontekście prac projektowych. Została przedstawiona oferta dydaktyczna oraz zaplecze laboratoryjne LFMT. Dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu procesów wymiany ciepła a także z zakresu aerodynamiki i mechaniki płynów. Zakres szkolenia obejmował także zwiedzanie kolejnych laboratoriów spójnych z niniejszą tematyką szkolenia celem zapoznania się z infrastrukturą oraz możliwościami LFMT. Ostatniego dnia miało miejsce również spotkanie z pracownikami i omówienie dalszej współpracy z LFMT.

Wyjazd za granicę wpłyną na rozwój moich kompetencji oraz rozwój zawodowy. Szkolenie wpłynęło na wzrost mojego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem przepływem ciepła w silnikach lotniczych, ze sprawnością silników spalinowych i badaniami aerodynamicznymi statków powietrznych. W czasie szkolenia zwiedzałem laboratoria badawcze. Wzmocniłem i poszerzyłem kontakty zawodowe w zakresie prowadzonych przeze mnie badań. Podniosłem własne umiejętności językowe w zakresie technicznego języka obcego. Nawiązałem współpracę w zakresie opracowania i wydania wspólnych międzynarodowych artykułów naukowych. Poprzez to, że poznałem potencjał naukowo badawczy zagranicznej uczelni, wyjazd ma wpływ również na Lotniczą Akademię Wojskową pod kątem dalszej współpracy. Podczas pobytu przedstawiłem potencjał naukowo badawczy LAW w kontekście wspólnej realizacji przyszłych projektów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ‘Horyzont 2020. Nawiązałem współpracę w zakresie opracowania i wydania wspólnych międzynarodowych artykułów naukowych.

Pracownicy naukowo-badawczy danej katedry/instytutu podzieleni są na grupy tematyczne np. symulacje komputerowe, eksperymenty. Grupa badawcza profesora Kyros Yakinthos, dyrektora laboratorium składa się z około 15 osób. Wyniki większości prac dyplomowych prowadzonych na wydziale są publikowane w uznanych czasopismach naukowych. Przed wykonaniem badań symulacyjnych prowadzone są analizy analityczne, co często jest w naszym środowisku pomijane z uwagi na dostęp do zaawanasowanych metod, które okazują się często jednak bardziej czasochłonne. Wskazuje to na wartość modeli jednowymiarowych we wstępnym etapie prowadzonych prac. Pracownicy często posługują się opracowanymi przez siebie w programie Excel zaawansowanymi modelami 1D z zakresu np. silników turbinowych. Wskazuje to na wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przez zespół prac. Laboratoria zostały zlokalizowane w oddzielnym budynku „Center for Interdisciplinary Research and Innovation”.
Profesor Kyros Yakinthos projektuje tunele aerodynamiczne i jest specjalistą w tym zakresie. Dowodem na to jest samodzielnie zaprojektowany i wykonamy tunel aerodynamiczny. Zaobserwowałem chęć współpracy jednostki koordynującej, która poszukuje partnerów do projektów Europejskich na portalach unijnych, na portalu Research Gate oraz chętnie przyjmują gości zagranicznych. Profesorowie są bardzo otwarci i zawsze mają czas dla studentów. W czasie wyznaczonych konsultacji są obecni w biurach.