W dniach 02 -04.09.2019 r., p. mgr Małgorzata Bernat – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Lotniczej Akademii Wojskowej wzięła udział w 43 posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers) tzw. Military Erasmus, które odbyło się w Royal Military Academy w Brukseli, Belgia.

Organizatorem przedsięwzięcia był Europejski Sekretariat Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP) oraz Królewska Akademia Wojskowa (Royal Military Academy) w Brukseli. W wydarzeniu wzięło udział 66 przedstawicieli reprezentujących 39 europejskich instytucji szkolnictwa wojskowego z 19 krajów europejskich.

Posiedzenie dotyczyło omówienia realizacji dotychczasowych inicjatyw organizowanych przez uczelnie wojskowe dotyczących wymiany międzynarodowej wśród studentów wojskowych w ramach programu EMILYO, a także zaprezentowania projektów, oferty kursów i szkoleń skierowanych do studentów wojskowych. Przedstawiono także ideę utworzenia tzw. European Universities, których początkiem byłyby tzw. International Common Semesters w uczelniach wojskowych, aktualnie będące przedmiotem spotkań dyskusyjnych i uzgodnieniowych implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO. Przedmiotowe działania miałyby na celu podniesienie poziomu internacjonalizacji szkolnictwa wojskowego w Europie.

Podczas spotkania podkreślano również znaczenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i obronności w międzynarodowym kształceniu wojskowym.