W dniach 16 – 20.09.2019 r. z wizytą w Lotniczej Akademii Wojskowej przebywali  3 wykładowcy z Faculty of Military and Officer Training partnerskiej uczelni zagranicznej National University of Public Service, Budapeszt, Węgry w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+. Wizyta została przygotowana przez władze Wydziału Lotnictwa (WL) i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL), Koordynatorów Erasmus+ naszej uczelni oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.

Podczas wizyty delegacja węgierska została zapoznana z informacjami na temat naszej uczelni, w tym również ofertą kształcenia oraz realizacją programów mobilnościowych realizowanych w LAW: programu Erasmus+ oraz programu EMILYO tzw. Military Erasmus.

Koordynatorzy Erasmus+ odbyli spotkanie z przybyłą delegacją, podczas którego omówiono dotychczasową współpracę w ramach programu Erasmus+ oraz dyskutowano nad jej rozszerzeniem, w szczególności pod kątem realizacji praktyk zagranicznych przez studentów obu uczelni oraz wymiany wykładowców i pracowników. Przedstawiciele obu uczelni wymienili również doświadczenia oraz poglądy w zakresie realizacji międzynarodowych programów wymiany.

Podczas wizyty delegacja węgierska miała również możliwość spotkania się z władzami obu wydziałów naszej uczelni. Dzięki uprzejmości wydziałów oraz ośrodków szkoleniowych LAW, wykładowcy węgierscy zostali zapoznani z infrastrukturą dydaktyczną i szkoleniową LAW  i odwiedzili m.in. Katedrę Taktyki i Uzbrojenia w WL, Katedrą Płatowca i Silnika w WL oraz Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW.