Uczestnik : mgr Sylwia Filipczuk-Rosińska, starszy wykładowca SJO LAW

W dniach 30.09 – 04.10.2019 r., w ramach programu mobilności kadry dydaktycznej Erasmus+, przebywałam w Theresan Military Academy w Wiener Neustadt w Austrii. Jako starszy wykładowca języka angielskiego prowadziłam zajęcia w ramach modułu podstawowej terminologii wojskowej ze studentami zagranicznymi również biorącymi udział w programie Erasmus+. Moduł obejmował wykłady, briefingi oraz ćwiczenia opracowane w oparciu o podstawowe zasady metody rozwiązywania problemów, tzw. problem-based learning. Nauczanie prowadzone było w tzw. systemie Round Robin polegającym na naprzemiennym nauczaniu danego tematu trzech różnych grup studentów.

Na potrzeby wyjazdu opracowałam temat przywództwa w ujęciu koncepcyjnym oraz na wybranym przykładzie osobowym amerykańskiego generała. Jest to o tyle istotne, gdyż moim opiekunem i nauczycielem współprowadzącym został emerytowany żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i weteran wojny w Wietnamie - George Bottorff. Połączenie moich materiałów dydaktycznych
oraz ćwiczeń kreatywnych z praktycznym doświadczeniem, fachowym słownictwem oraz konkretnymi przykładami mojego opiekuna stanowiły spójną całość. Niewątpliwie cenne doświadczenie stanowiła możliwość obserwowania zajęć dydaktycznych z wojskowej terminologii prowadzonej przez doświadczonych oficerów wojskowych.

Oprócz aspektu dydaktycznego, program Erasmus+ stanowi również doskonałą platformę do poznawania innych kultur i obyczajów. Toteż, starałam się zgłębić Wiener Neustadt od strony historycznej, kulturalnej oraz kulinarnej.   Ponadto, władze uczelni umożliwiły mi wyjazd do Wiednia, gdzie w pełni udało mi się zrealizować opracowany szczegółowo harmonogram zwiedzania.