W dniu 28 listopada 2019 r. studenci przebywający w naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Studentom towarzyszyli pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Zwiedzanie odbyło się w asyście anglojęzycznego przewodnika, który przedstawił ekspozycję muzeum, przybliżył studentom historię polskiego lotnictwa, opowiedział o „Szkole Orląt” oraz odpowiedział na liczne pytania dotyczące statków powietrznych będących częścią zewnętrznej ekspozycji.