W dniach 09.12. – 11.12.2019 r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej: p. mjr dr Dariusz Bogusz z Wydziału Lotnictwa oraz p. mgr Marta Borysiewicz z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wzięli udział w 44. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO tzw. Military Erasmus (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers) w Bukareszcie. Posiedzenie w stolicy Rumunii zorganizowane zostało przez Europejski Sekretariat Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP), Wojskową Akademię Techniczną „Ferdinand I” oraz Akademię Policyjną „Alexandru Ioan Cuza”.

Nasi pracownicy rozpoczęli swój pobyt udziałem w szkoleniu dla nowych uczestników (Workshop for IG Newcomers), podczas którego przedstawione zostały historia oraz cele programu EMILYO. Kolejnego dnia odbyły się: sesja plenarna oraz spotkania poświęcone różnym liniom rozwoju programu. Ostatniego dnia odbyła się kolejna sesja plenarna, podczas której podsumowane zostały wyniki rozmów z poprzedniego dnia oraz przedstawione propozycje mobilności w ramach programu EMILYO.

Zagadnienia poruszane podczas posiedzenia dotyczyły kierunku rozwoju programu, kursów i szkoleń, wymian podchorążych i wykładowców, wspólnych przedmiotów oraz tworzenia International Semesters. Kontynuowany był również, poruszany podczas poprzedniej sesji, temat European Universities.