W dniu 04.02.2020 r. pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM) wzięli udział w Konferencji dydaktycznej zorganizowanej w Lotniczej Akademii Lotniczej. Prezentacja BWM składała się z trzech część.

W pierwszej części Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ przybliżył uczestnikom konferencji zasady realizacji programu w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz przedstawił rezultaty realizacji programu Erasmus+ w LAW.

W drugiej części koordynatorzy programu EMILYO przedstawili zasady funkcjonowania programu EMILYO w LAW.

Cześć trzecia miała charakter szkoleniowy i dotyczyła procedur wyjazdów zagranicznych dla wykładowców i pracowników LAW.