W dniu 09.06.2020 r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej wzięli udział w 46. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO. Z powodu panującej obecnie epidemii Covid 19, pierwszy raz w historii programu posiedzenie zorganizowane zostało w formie wideokonferencji.

Przedstawiciele Lotniczej Akademi Wojskowej uczestniczyli w 6. spotkaniu grupy LoD 12, która pracuje nad rozwojem Międzynarodowego Semestru Sił Powietrznych (International Air Force Semester). Spotkanie poprowadził przewodniczący LoD 12, p. dr. Panagiotis Karampelas z Hellenic Air Force Academy, a poza przedstawicielami LAW udział w nim wzięli: przewodniczący programu EMILYO, płk. Harald GELL, CSDC Military Training Manager, mjr. Ilias MAKRIS, reprezentant Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony oraz przedstawiciele akademii sił powietrznych z Grecji, Portugalii i Rumunii.

Pierwsza część spotkania poświęcona była ogólnym zagadnieniom dotyczącym programu EMILYO. Przedstawione zostały nowe Common Modules oraz nowe LoD (linie rozwoju programu) jak również sposób ich implementacji. Omówiono kolejne spotkania grupy implementacyjnej, iMAF oraz 5th CSDP Olympiad.

Zagadnienia poruszane podczas drugiej części posiedzenia dotyczyły International Air Force Semester. Przewodniczący LoD 12 razem z ESDC Military Training Manager omówili szczegółowo kolejne stopnie rozwoju semestru, z uwzględnieniem publikacji e-podręczników, pracy naukowej i administracyjnej, rozwiązań technicznych oraz kwestii budżetu. Nakreślone zostały wstępne ramy czasowe poszczególnych fazy rozwoju programu do 2022 roku, kiedy International Air Force Semester ma zostać uruchuominy w pełnym wymiarze, pod wraunkiem zaakceptowania projektu przez Agencję Narodową.