fbpx

Wizyta studyjna wykładowcy z „Paul Sabatier” University w Wydziale Lotnictwa LAW

Małgorzata Bernat

W dniu 12.06.2019 r., prof. dr Berangere Lartigue – Kierownik Współpracy Międzynarodowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej z „Paul Sabatier” University, Tuluza, Francja, odwiedziła Wydział Lotnictwa (WL) Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej LAW.  Pierwszym elementem wizyty było uroczyste powitanie gościa przez Prodziekana ds. wojskowych WL – p. płk dr inż. Roberta Czaplę.  Podczas wizyty została zaprezentowana oferta kształcenia w WL/ LAW oraz uczelni „Paul Sabatier” University w kontekście mobilności zagranicznej studentów oraz pracowników. Uczelniany Koordynator Erasmus+ - p. Małgorzata Bernat przedstawiła również informacje na temat umiędzynarodowienia LAW w zakresie realizowanych w LAW projektów i programów międzynarodowej mobilności, natomiast p. dr Justyna Tomaszewska – Prodziekan ds. naukowych WL oraz Wydziałowy Koordynator Erasmus+ WL  przedstawiła ofertę kształcenia w Wydziale Lotnictwa pod kątem realizacji programu Erasmus+ w naszej uczelni.

Dodatkowa Rekrutacja do programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 04.06.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych oraz przyszłych absolwentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia zagraniczne w I sem. roku akademickiego 2019/2020 i na praktyki zagraniczne w okresie letnim roku akademickiego 2018/2019 lub I sem. i II sem. roku akademickiego 2019/2020.

LAW na konferencji iMAF oraz 42 posiedzeniu EMILYO w Reichenau, Austria

Małgorzata Bernat

W dniach 20 – 24.05.2019 r.  przedstawiciele Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Lotniczej Akademii, w składzie: kpt. Grzegorz Buśko oraz p. mgr Małgorzata Bernat, wzięli udział  w międzynarodowej konferencji International Military Academic Forum (iMAF) 2019 oraz 42- gim posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO, tzw. Military Erasmus, które odbyły się w Reichenau, Austria. Organizatorem obydwu przedsięwzięć była austriacka uczelnia partnerska Theresan Military Academy, Wiener Neustadt wspólnie z uczelniami: National University of Public Service – Węgry, Nicolae Balcescu Land Force Academy w Sibiu- Rumunia, University of Defence, Brno – Czechy, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Europejską Akademią Bezpieczeństwa i Obrony.

Wykładowca WBNiL poprowadził zajęcia dydaktyczne w Szolnok, Węgry

Małgorzata Bernat

W terminie od 20 – 24.05.2019 r. wykładowca i Koordynator Wydziałowy Erasmus+ Wydziału Bezpieczeństwa  Narodowego i Logistyki - p. dr Małgorzata Żmigrodzka poprowadziła zajęcia dydaktyczne w uczelni partnerskiej National University of Public Service w Szolnok na Węgrzech  w ramach programu Erasmus+. Zajęcia były realizowane zgodnie z Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Agreement i wzięli w nich udział studenci wojskowi uczelni partnerskiej. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia związane z  Zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie  i czynnikiem ludzkim. Omówione zostały główne założenia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym oraz wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Wizyta szkoleniowa wykładowców WL w uczelni węgierskiej

Małgorzata Bernat

W dniach 13 -17.05.2019 r., wykładowcy Wydziału Lotnictwa LAW: dr hab. inż. Janusz Ćwikak, prof. LAW oraz dr hab. inż. Mirosław Adamski, prof. LAW odbyli wizytę szkoleniową o charakterze studyjnym do Institute of Military Aviation w Szolnok należącego do uczelni partnerskiej National University of Public Service w Budapeszcie na Węgrzech w ramach programu Erasmus+.