University of Žilina has the pleasure to invite colleagues from partner institutions to visit Slovakia and participate in our UNIZA Staff Week 2020 that will take place in ŽILINA, from 9th to 13th of March 2020.

Czas Świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej... w związku z tym nasi studenci zagraniczni Erasmus+ wyjeżdżają do swoich krajów na przerwę świąteczną. Niektórzy z nich kończą już swój pobyt Erasmus+ w Lotniczej Akademii Wojskowej. Aby podkreślić ten wyjątkowy świąteczny czas i jednocześnie pożegnać się z częścią studentów, w dniu 18.12.2019 r. Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej we współpracy z uczelnianą resturacją "Piekiełko" zorganizowalo świąteczne warsztaty kulinarne dla studentów zagranicznych Erasmus+ zakończone wspólną kolacją świąteczną. Studenci mogli posłuchać o polskich tradycjach świątecznych, w szczególności tych kulinarnych i spróbować polskich dań wigilijnych. Sami również opowiadali o typowych daniach, jakie królują na ich stołach w tym okresie. Odbyła się również wymiana symbolicznych podarunków i złożono życzenia świąteczne.

W dniu 17.12.2019 r. studenci zagraniczni Erasmus+ przebywający w LAW wraz z Uczelnianym Koordynatorem i Wydziałowymi Koordynatorami Programu Erasmus+ LAW, pracownikami Biura ds. Współpracy Międzynarodowej LAW, oraz studentami LAW wzięli udział w nocnym zwiedzaniu Kazimierza Dolnego. Wycieczka obejmowała zwiedzanie miasteczka nocą oraz przejście przez wąwóz korzeniowy z pochodniami. Nad wszystkim pieczę sprawowało dwóch przewodników, którzy przybliżyli historię miasteczka oraz jego zabytków. Wieczór został zwieńczony kolacją w jednej z kazimierskich restauracji, serwującej tradycyjne potrawy kuchni polskiej. 

W dniach 09.12. – 11.12.2019 r. przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej: p. mjr dr Dariusz Bogusz z Wydziału Lotnictwa oraz p. mgr Marta Borysiewicz z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wzięli udział w 44. posiedzeniu implementacyjnej grupy roboczej programu EMILYO tzw. Military Erasmus (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers) w Bukareszcie. Posiedzenie w stolicy Rumunii zorganizowane zostało przez Europejski Sekretariat Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP), Wojskową Akademię Techniczną „Ferdinand I” oraz Akademię Policyjną „Alexandru Ioan Cuza”.

W dniu 06.12.2019 r., studenci zagraniczni, którzy obecnie przebywają w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w ramach programu Erasmus+ odwiedzili port lotniczy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Organizatorem wizyty było Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej LAW oraz 41 Baza Lotnictwa Szkolnego (41.BLSz).