fbpx

Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów cywilnych

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.02.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.  Wyjazdy na studia możliwe będą w  I semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w II semestrze roku akadem. 2018/2019 oraz I semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Relacja z pobytu na studiach w University of Zilina

Małgorzata Bernat

W I semestrze roku akadem. 2018/2019, uczestniczyliśmy w wymianie studenckiej Erasmus+ w uczelni słowackiej University of Zilina.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ERASMUS+

Jeśli chcesz studiować za granicą w ramach programu ERASMUS+, w pierwszej kolejności musisz wziąć udział w rekrutacji i dopełnić wszelkich formalności na swojej uczelni macierzystej →https://www.law.mil.pl/index.php/pl/dla-kandydatow. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów jest średnia minimum 3,5 oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.  Kolejnym ważnym elementem okresu przygotowawczego jest wypełnienie dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnie przyjmującą. Wszystkie ważne informacje na temat Uniwersytetu w Żylinie, na którym studiowaliśmy, znajdziecie tutaj → https://www.esn.sk/esn-uniza-zilina. Bardzo ważne jest uzgodnienie programu kształcenia i ilości punktów ECTS jakie uzyskacie na uczelni przyjmującej czyli wypełnienie Learning Agreement. W wypełnieniu tego dokumentu pomagają Koordynatorzy Wydziałowi LAW. Ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać jest złożenie wniosku o wydanie przez regionalny oddział NFZ karty EKUZ – jest to potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu.

Wizyta studentów Erasmus+ w ośrodkach szkoleniowych LAW

Małgorzata Bernat

Studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie realizujący wymianę studencką Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW, dzięki uprzejmości władz wydziału i wykładowców LAW, kierownictwa poszczególnych ośrodków szkoleniowych oraz instruktorów LAW, mieli możliwość zapoznania się  z możliwościami szkoleniowymi naszej uczelni oraz zwiedzenia  poszczególnych obiektów i urządzeń szkoleniowych.