W dniu 3 grudnia 2019 roku przedstawiciel Biura ds. Współpracy Międzynarodowej LAW Pani mgr Ilona Skoczewska wzięła udział w uroczystej Gali Erasmus+ będącej podsumowaniem 10 letniej obecności Akademii Sztuki Wojennej (AszWoj) w programie Erasmus+.

W dniu 28 listopada 2019 r. studenci przebywający w naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Studentom towarzyszyli pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Zwiedzanie odbyło się w asyście anglojęzycznego przewodnika, który przedstawił ekspozycję muzeum, przybliżył studentom historię polskiego lotnictwa, opowiedział o „Szkole Orląt” oraz odpowiedział na liczne pytania dotyczące statków powietrznych będących częścią zewnętrznej ekspozycji.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.11.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla wykładowców oraz pracowników LAW na wyjazdy zagraniczne: w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć) oraz szkoleniowych (udział w szkoleniach/kursach) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.11.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.