W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 Katarzyna Niczyporuk oraz Wojciech Rozpondek z Wydziału Lotnictwa LAW uczestniczyli w wymianie studenckiej Erasmus+ na estońskiej uczelni Estonian Aviation Academy w Tartu. Poniżej ich relacja z pobytu.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.02.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.  Wyjazdy na studia możliwe będą w  I semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w II semestrze roku akadem. 2018/2019 oraz I semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

W I semestrze roku akadem. 2018/2019, uczestniczyliśmy w wymianie studenckiej Erasmus+ w uczelni słowackiej University of Zilina.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ERASMUS+

Jeśli chcesz studiować za granicą w ramach programu ERASMUS+, w pierwszej kolejności musisz wziąć udział w rekrutacji i dopełnić wszelkich formalności na swojej uczelni macierzystej →https://www.law.mil.pl/index.php/pl/dla-kandydatow. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów jest średnia minimum 3,5 oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.  Kolejnym ważnym elementem okresu przygotowawczego jest wypełnienie dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnie przyjmującą. Wszystkie ważne informacje na temat Uniwersytetu w Żylinie, na którym studiowaliśmy, znajdziecie tutaj → https://www.esn.sk/esn-uniza-zilina. Bardzo ważne jest uzgodnienie programu kształcenia i ilości punktów ECTS jakie uzyskacie na uczelni przyjmującej czyli wypełnienie Learning Agreement. W wypełnieniu tego dokumentu pomagają Koordynatorzy Wydziałowi LAW. Ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać jest złożenie wniosku o wydanie przez regionalny oddział NFZ karty EKUZ – jest to potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu.

W dniach 3.12.2018 r.  – 7.12.2018 r., dr Jan Barański z Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych Wydziału Lotnictwa LAW, uczestniczył w szkoleniu w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Jozef Stefan Institute (JSI) w Ljubljanie (Słowenia) w ramach programu Erasmus+ .

W dniach 29 - 30.11.2018 r., Uczelniany Koordynator  Programu Erasmus+ w LAW – p. mgr Małgorzata Bernat wzięła udział w seminarium naukowym „ Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND w systemie umiędzynarodowienia uczelni.