Studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie realizujący wymianę studencką Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW, dzięki uprzejmości władz wydziału i wykładowców LAW, kierownictwa poszczególnych ośrodków szkoleniowych oraz instruktorów LAW, mieli możliwość zapoznania się  z możliwościami szkoleniowymi naszej uczelni oraz zwiedzenia  poszczególnych obiektów i urządzeń szkoleniowych.

W dniu 15.11.2018 r., studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie przebywający na wymianie studenckiej Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW, odwiedzili Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie wspólnie z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ - p. mgr Małgorzatą Bernat oraz p. Marcinem Olechem  – studentem WBNiL LAW zaangażowanym w program Erasmus+.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 3 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia, na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+: studia oraz praktyki zagraniczne w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 17.10.2018 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla wykładowców oraz pracowników LAW na wyjazdy zagraniczne: w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć) oraz szkoleniowych (udział w szkoleniach/kursach) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 15.10.2018 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 3 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+na studia oraz praktyki zagraniczne w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.