Mam na imię Daniel Veromej. Jestem studentem cywilnym II roku na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej. Po I roku studiów udałem się na praktykę za granicę na Litwę.

W dniu 01.10.2018 r., Prorektor ds. kształcenia i studenckich – płk dr inż. Adam Wetoszka wraz z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ - p. Małgorzatą Bernat oraz Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+ - p. dr Justyną Tomaszewską powitał 8 studentów zagranicznych w Lotniczej Akademii Wojskowej. Przybyli studenci zagraniczni z uczelni w Hiszpanii (Technological University w Madrycie, University of Leon), Rumunii (Henri Coanda Air Force Academy  w Brasov) i Czechach (University of Defence w Brnie), będą przebywali w Wydziale Lotnictwa LAW w ramach wymiany studenckiej Erasmus+.

W dniach 28 – 29.09.2018 r. , Uczelniany Koordynator Erasmus+ - p. Małgorzata Bernat z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziałowy Koordynator Erasmus+ - p. dr Justyna Tomaszewska z Wydziału Lotnictwa wzięły udział w szkoleniu  organizowanym przez partnerską uczelnię zagraniczną Theresan Military Academy w Wiener Neustadt, Austria w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczyli również przedstawiciele innych uczelni wojskowych, m.in. Belgii, Bułgarii, Czech, Rumunii oraz Portugalii.

W dniach 17 – 20.09.2019 r., p. Hans Künka  wykładowca z estońskiej uczelni partnerskiej Estonian Aviation Academy w Tartu, w ramach wymiany dydaktyków Erasmus+ poprowadził zajęcia dla studentów z języka angielskiego specjalistycznego z zakresu Aviation English w Studium Języków Obcych naszej uczelni.

Nazywam się Tomasz Butkiewicz. Obecnie jestem studentem II roku studiów I stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej.