fbpx

Wizyta wykładowców z Bułgarii w Wydziale Lotnictwa WSOSP

Małgorzata Bernat

W dniach 3 -7 września 2018 rok,  z wizytą w Wydziale Lotnictwa WSOSP przebywali przedstawiciele partnerskiej uczelni Vassil Levski National Military University  w Bułgarii, w składzie: ppłk dr Lyubomir Mitov oraz płk dr Stefan Biliderov. Głównym celem wizyty wykładowców było poprowadzenie zajęć z podchorążymi WSOSP z dziedziny mechatroniki i hydrauliki w lotnictwie, w ramach programu Erasmus+.

Relacja z wyjazdów szkoleniowych Erasmus+ w Grecji

Małgorzata Bernat

W terminie od 28.05.2018 r. do 01.06.2018 r., prof. dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, wykładowca Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym „Innowacyjne metody nauczania” organizowanym przez instytucję szkoleniową IDEC w Pireus, Grecja w ramach programu Erasmus+. Ww. szkolenie uwzględniało teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod nauczania, m.in. project, role play games, theatre in education, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study oraz community mapping.

W terminie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r., dr Paweł Bernat, wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym dotyczącym zintegrowanego nauczania merytorycznego i językowego (Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning) zorganizowanego przez centrum szkoleniowe IDEC SA. w Grecji. Szkolenie odbyło się w Xylocastro w Grecji w ramach programu Erasmus+. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.  

Studenci zagraniczni Erasmus+ w Centrum Nauki Kopernik

Małgorzata Bernat

W dniu 29.05.2018 r., studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie przebywający na wymianie studenckiej w WL/WSOSP wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ WSOSP - p. Małgorzatą Bernat oraz studentami WL/WSOSP odwiedzili wspólnie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Studenci zagraniczni Erasmus+ z wizytą w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ilona Skoczewska

W dniu 25.05.2018 r. studenci zagraniczni uczestniczący w  programie Erasmus+ w WSOSP wraz z opiekunem p. Iloną Skoczewską z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP oraz jedną ze studentek WSOSP p. Weroniką Kozłowską z WBNiL wybrali się do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wycieczka została zorganizowana przez Koordynatorów Erasmus+ WSOSP oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP.

Finalna rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.