W II semsetrze roku akademickiego 2017/2018, uczestniczyłyśmy w wymianie studenckiej Erasmus+ w uczelni bułgarskiej Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnowo.

Poniżej nasza relacja z pobytu: Anna  Stanek i Zuzanna Pawlak - studentki Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP.

Uczelnia kształci zarówno studentów wojskowych jak i cywilnych. W programie brało udział 7 studentów z Polski, 2 kadetów z Czech, 2 z Litwy, 4 z Węgier oraz liczna grupa kadetów z Rumunii. Uniwersytet położony jest na skraju niewielkiego miasteczka Veliko Tarnovo. Samo miasto położone jest w północno-centralnej Bułgarii nad rzeką Jantrą, około 240 km na północny wschód od Sofii. Jest jednym z najstarszych miast w Bułgarii, historycznie trzecią stolicą państwa, symbolem bułgarskiej niepodległości i państwowości. Położone jest na kilku wzgórzach, oddzielonych od siebie rzeką, z których najważniejsze to Sweta Gora, Carewec i Trapezica. Lokalizacja miasta wymusiła szczególną, wyjątkowo ciasną zabudowę, sprawiając wrażenie, iż domy stoją jeden na drugim. W związku z historią, zabytkami oraz niezwykle urodziwym krajobrazem, Veliko Tarnovo jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.

W dniach 3 -7 września 2018 rok,  z wizytą w Wydziale Lotnictwa WSOSP przebywali przedstawiciele partnerskiej uczelni Vassil Levski National Military University  w Bułgarii, w składzie: ppłk dr Lyubomir Mitov oraz płk dr Stefan Biliderov. Głównym celem wizyty wykładowców było poprowadzenie zajęć z podchorążymi WSOSP z dziedziny mechatroniki i hydrauliki w lotnictwie, w ramach programu Erasmus+.

W terminie od 28.05.2018 r. do 01.06.2018 r., prof. dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, wykładowca Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym „Innowacyjne metody nauczania” organizowanym przez instytucję szkoleniową IDEC w Pireus, Grecja w ramach programu Erasmus+. Ww. szkolenie uwzględniało teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod nauczania, m.in. project, role play games, theatre in education, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study oraz community mapping.

W terminie od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r., dr Paweł Bernat, wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP uczestniczył w szkoleniu metodycznym dotyczącym zintegrowanego nauczania merytorycznego i językowego (Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning) zorganizowanego przez centrum szkoleniowe IDEC SA. w Grecji. Szkolenie odbyło się w Xylocastro w Grecji w ramach programu Erasmus+. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.  

W dniu 29.05.2018 r., studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie przebywający na wymianie studenckiej w WL/WSOSP wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ WSOSP - p. Małgorzatą Bernat oraz studentami WL/WSOSP odwiedzili wspólnie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W dniu 25.05.2018 r. studenci zagraniczni uczestniczący w  programie Erasmus+ w WSOSP wraz z opiekunem p. Iloną Skoczewską z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP oraz jedną ze studentek WSOSP p. Weroniką Kozłowską z WBNiL wybrali się do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wycieczka została zorganizowana przez Koordynatorów Erasmus+ WSOSP oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP.