Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 13.04.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

W dniach 08 - 10.03.2018 r., WSOSP gościła prof. Haralda Gella - przewodniczącego Grupy Implementacyjnej (IWG) europejskiego programu Military Erasmus (EMILYO), a zarazem szefa Biura Współpracy Międzynarodowej Theresian Military Academy w Wiener Neustadt, Austria. Wizyta była przygotowana oraz koordynowana przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSOSP oraz Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP.

W dniu 07.03.2018 r. odbyły się Dni Otwarte WSOSP 2018, w których również aktywnie uczestniczył Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP.

W dniach 8-9 lutego 2018 roku w ASzWoj, odbyło się VIII spotkanie koordynatorów programu Erasmus+ uczelni mundurowych oraz członków konsorcjum KONSMUND, do którego WSOSP przystąpiła w 2017 roku. WSOSP podczas spotkania reprezentowała Pani dr Małgorzata Żmigrodzka - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ - WBNiL.