W dniach 03.04 – 07.04.2017 r., p. Alicja Buczek oraz p. Ewa Rajca – Kot, wykładowczynie ze Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, przebywały na wymianie nauczycieli akademickich w partnerskiej uczelni Estońskiej Akademii Lotniczej w Tartu w ramach programu Erasmus+.

W dniu 31.03. 2017 r., studenci WSOSP oraz studenci zagraniczni uczestniczący w programie Erasmus+ realizowanym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, wraz z opiekunami: dr Justyną Tomaszewską i dr Małgorzatą Żmigrodzką odwiedzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych na wyjazdy za granicę na studia i praktyki w I sem. roku akadem. 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.