W celu ułatwienia dostępu do zagadnień na egzamin dyplomowy mgr na kierunku Nawigacja udostępniany Państwu Repozytorium dokumentów.

Repozytorium jest dostępne po zalogowaniu mailowym kontem uczelnianym w domenie @law.mil.pl, @wsosp.edu.pl lub @law.edu.pl

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MGR NA KIERUNKU NAWIGACJA - PDF

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza drugą rekrutację do udziału w programie Erasmus+dla pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej

Podobnie jak pierwsza rekrutacja ta również odbędzie się w online.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów pracowników LAW w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej) oraz w celach szkoleniowych w roku akademickim 2020/2021(kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza dodatkową rekrutację do udziału w programie Erasmus+

Podobnie jak poprzednie rekrutacje, ta również odbędzie się wyłącznie online.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych LAW na studia w roku akademickim 2020/2021 oraz na praktyki w dogodnym terminie (kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).

Nasz Kolega z Instytutu Nawigacji dr inż. Kamil Krasuski został Redaktorem Naukowym (zaproszony Edytor Naukowy) w specjalnym numerze (Special Issue) zatytułowanym „Unmanned Aerial Vehicles for Photogrammetry” czasopisma Remote Sensing (ISSN 2072-4292, IF=4.118) wydawnictwa naukowego MDPI.
Czasopismo Remote Sensing jest indeksowane na liście MNiSW za 100 pkt. oraz jest przypisane do dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.

W dniach 16, 22 i 28 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwszy raz w historii naszej Uczelni w Instytucie Nawigacji LAW obrony prac dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Egzamin dyplomowy odbył się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz warunkami określonymi w zarządzeniu Rektora-Komendanta. Komisja dyplomowa w składzie: dr hab. inż. Janusz Ćwiklak – Przewodniczący, dr Małgorzata Kirschenstein – Członek, dr inż. Kamil Krasuski – Członek, mgr inż. Dariusz Joński – Sekretarz, odpowiadała za prawidłowy przebieg i nadzór egzaminu oraz zapewniała merytoryczny poziom procesu dyplomowania.