Zgodnie z harmonogramem studiów, pchor. I roku LAW odbyli podróż studyjną do różnych Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych. Celem podróży było zapoznanie podchorążych z zadaniami, przeznaczeniem, strukturą organizacyjną oraz specyfiką wybranych jednostek wojskowych z poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych. Podchorążowie specjalności Kontroler Ruchu Lotniczego oraz Nawigator Naprowadzania pod opieką kpt. Artura GOŚ w dniach 24.08 - 28.04.2020 odwiedzili:

Zaproszenie do publikacji w specjalnym numerze czasopisma Journal of Sensors wydawnictwa Hindawi


Nasz Kolega z Instytutu Nawigacji dr inż. Kamil Krasuski został Redaktorem Naukowym (zaproszony Główny Edytor Naukowy) w specjalnym numerze (Special Issue) zatytułowanym „Applications of Global Navigation Satellite System (GNSS) Sensors in Aerial Navigation” czasopisma Journal of Sensors (ISSN 1687-725X, IF=1.595) wydawnictwa naukowego Hindawi. Czasopismo Journal of Sensors jest indeksowane na liście MNiSW za 70 pkt. oraz jest przypisane do dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.

W celu ułatwienia dostępu do tematów prac inżynierskich i magisterskich 2020/2021 na kierunku Nawigacja udostępniany Państwu Repozytorium dokumentów.

Repozytorium jest dostępne po zalogowaniu mailowym kontem uczelnianym w domenie @law.mil.pl, @wsosp.edu.pl lub @law.edu.pl

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU NAWIGACJA - PDF

W celu ułatwienia dostępu do zagadnień na egzamin dyplomowy mgr na kierunku Nawigacja udostępniany Państwu Repozytorium dokumentów.

Repozytorium jest dostępne po zalogowaniu mailowym kontem uczelnianym w domenie @law.mil.pl, @wsosp.edu.pl lub @law.edu.pl

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MGR NA KIERUNKU NAWIGACJA - PDF

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza drugą rekrutację do udziału w programie Erasmus+dla pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej

Podobnie jak pierwsza rekrutacja ta również odbędzie się w online.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów pracowników LAW w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej) oraz w celach szkoleniowych w roku akademickim 2020/2021(kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).