fbpx

PRACE DYPLOMOWE 2019/2020

Robert Ambroziak

HARMONOGRAM SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, TEMATY PRAC - KARTA WYBORU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ustala się następujący harmonogram składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Nawigacja ze studentami studiów I i II stopnia. 

W dniu 15 lutego upływa ostateczny  termin składania kart wyboru tematów prac magisterskich na kierunku Nawigacja. Po tym terminie tematy będą przydzielane przez Dyrektora Instytutu Nawigacji.

Dodatkowa Rekrutacja Erasmus+ na studia oraz praktyki za granicą

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Geodezyjne podstawy nawigacji

Robert Ambroziak

Dzięki sprzyjającej, jesiennej pogodzie udało się przeprowadzić zajęcia terenowe z przedmiotu "Geodezyjne podstawy nawigacji".

Studenci III roku kierunku Lotnictwo i kosmonautyka mieli okazję poznać zasady działania oraz samodzielnie przeprowadzić pomiary geodezyjne za pomocą niwelatora oraz tachimetru elektronicznego, które stanowią bazę dydaktyczną Instytutu Nawigacji.