fbpx

Nasi Koledzy z Instytutu Nawigacji w składzie: dr inż. Kamil Krasuski, dr inż. Adam Ciećko oraz dr hab. inż. Janusz Ćwiklak zostali Redaktorami Naukowymi (Edytorami) w specjalnym numerze zatytułowanym „GNSS Sensors in Aerial Navigation” czasopisma „Sensors” wydawnictwa naukowego MDPI.

Czasopismo „Sensors” jest indeksowane na liście MNiSW za 100 pkt. Inicjatywa opracowania i stworzenia numeru specjalnego w czasopiśmie „Sensors” poświeconego tematyce zastosowania sensora GNSS w lotnictwie została zaproponowana przez dr inż. Kamila Krasuskiego i stanowi klamrę spinającą 25-letniej działalności badawczej najpierw Katedry Nawigacji Lotniczej, a obecnie Instytutu Nawigacji w obszarze naukowym związanym z wdrożeniem techniki satelitarnej GNSS w nawigacji lotniczej. Takie wyróżnienie pracowników IN jest również wyrazem uznania dorobku naukowego i prestiżu naukowego naszej Uczelni na arenie międzynarodowej. Ponadto jako Edytor Naukowy został zaproszony Pan prof. Jari Numri z Tampere University z Finlandii.   

Link do strony

Termin składania publikacji do dnia 15 września 2020 roku.

 

Zapraszamy do publikacji i gratulujemy Kolegom !!!