HARMONOGRAM SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, TEMATY PRAC - KARTA WYBORU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ustala się następujący harmonogram składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Nawigacja ze studentami studiów I i II stopnia. 

W dniu 15 lutego upływa ostateczny  termin składania kart wyboru tematów prac magisterskich na kierunku Nawigacja. Po tym terminie tematy będą przydzielane przez Dyrektora Instytutu Nawigacji.

HARMONOGRAM -pdf Pobierz

TEMATY PRAC - pdfPobierz,

KARTA WYBORU/ZMIANY* TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ - docxPobierz.