W dniach 16, 22 i 28 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwszy raz w historii naszej Uczelni w Instytucie Nawigacji LAW obrony prac dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Egzamin dyplomowy odbył się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz warunkami określonymi w zarządzeniu Rektora-Komendanta. Komisja dyplomowa w składzie: dr hab. inż. Janusz Ćwiklak – Przewodniczący, dr Małgorzata Kirschenstein – Członek, dr inż. Kamil Krasuski – Członek, mgr inż. Dariusz Joński – Sekretarz, odpowiadała za prawidłowy przebieg i nadzór egzaminu oraz zapewniała merytoryczny poziom procesu dyplomowania.

Nakładem Wydawnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej ukazały dwa tomy serii wydawniczej „Współczesna Nawigacja”. Tom I został wydany w 2019 r., zaś tom II w 2020 r. pod wspólnym tytułem „Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej”. Monografie stanowią doskonałe kompendium wiedzy z obszaru nawigacji lotniczej, geodezji satelitarnej, geoinformacji, fotogrametrii, meteorologii, geofizyki oraz bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny przegląd badań naukowych jest cennym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej dla potencjalnych czytelników, w tym również dla studentów.

Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza trzecią dodatkową rekrutację do udziału w programie Erasmus+

Podobnie jak poprzednie rekrutacje, ta również odbędzie się online.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych LAW na studia na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 oraz na praktyki w dogodnym terminie.

(kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).

Szanowni studenci,


Zespół ds. programu Erasmus+ ogłasza drugą dodatkową rekrutację do udziału w programie Erasmus+. Podobnie jak poprzednie rekrutacje, ta również odbędzie się online.  Rekrutacja dotyczy wyjazdów studentów cywilnych LAW na studia na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 oraz na praktyki w dogodnym terminie (kiedy sytuacja z COVID-19 ustabilizuje się i będzie to możliwe).

Tematy prac inżynierskich

pdfPOBIERZ