Warunki i tryb rekrutacji na studia cywilne I i II stopień kierunek Nawigacja na rok akademicki 2020/2021

HARMONOGRAM SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, TEMATY PRAC - KARTA WYBORU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ustala się następujący harmonogram składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Nawigacja ze studentami studiów I i II stopnia. 

W dniu 15 lutego upływa ostateczny  termin składania kart wyboru tematów prac magisterskich na kierunku Nawigacja. Po tym terminie tematy będą przydzielane przez Dyrektora Instytutu Nawigacji.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI NA KIERUNKU NAWIGACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

pdfPobierz

Nasi Koledzy z Instytutu Nawigacji w składzie: dr inż. Kamil Krasuski, dr inż. Adam Ciećko oraz dr hab. inż. Janusz Ćwiklak zostali Redaktorami Naukowymi (Edytorami) w specjalnym numerze zatytułowanym „GNSS Sensors in Aerial Navigation” czasopisma „Sensors” wydawnictwa naukowego MDPI.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.