Ćwiczenie grupowe na mapach z Taktyki Działań Logistycznych studentów ostatniego semestru stacjonarnych studiów inżynierskich kierunku logistyka.
W dniu 13.01.2020 w Katedrze Logistyki odbyło się kilkugodzinne ćwiczenie grupowe na mapach na temat "Praktyczne przygotowanie kalkulacji logistycznych na szczeblu taktycznym". Na bazie sytuacji taktycznej 41. BZmech. studenci rozwiązywali typowe zadania logistyczne realizowane przez pododdziały logistyczne wojsk zmechanizowanych.

W dniu 18.12.2019 w sali F3 odbyły się ostanie zajęcia (w semestrze 2019 Z) z cyklu zajęć Ogólnouczelnianych realizowanych w Naszej Katedrze dla studentów 7 semestru kierunku logistyka wszystkich specjalności, na temat ,,Wpływ czynników środowiskowych na Świadomość Sytuacyjną naziemnego personelu zabezpieczającego na lotniskach wojskowych’’. Wykład przeprowadził płk rez. dr Bogumił ZNOJEK. 

zyczenia 2019

W dniu 9.12.2019 w sali F3 odbyły się kolejne zajęcia w cyklu zajęć Ogólnouczelnianych realizowanych w Naszej Katedrze dla studentów 7 semestru kierunku logistyka wszystkich specjalności, na temat ,,Logistyka Sił Powietrznych. Logistyka lotniska i logistyka lotów’’.

123 Promocja Oficerska to doniosłe wydarzenie dla naszej Uczeni. Jest to również historyczny moment dla Katedry Logistyki. Po 9 latach funkcjonowania Katedry Logistyki pierwsi absolwenci kierunku logistyki otrzymują szlify oficerskie.