"Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym-aspekty praktyczne", to temat kolejnych zajęć ogólnouczelnianych jakie odbyły się w dniu 3.12.2019 w Katedrze Logistyki dla studentów 7 semestru logistyki wszystkich specjalności.

Zajęcia w formie wykładu z elementami praktycznymi przeprowadził Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA w Warszawie Pan mgr inż. Sławomir SOBCZAK.
Do najistotniejszych elementów poruszanych w ramach podejścia procesowego były zagadnienia klasyfikacji procesów i ich mapowania w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz tworzenia i opisu mierników tych procesów na podstawie konkretnych przykładów.
Biorąc pod uwagę fakt iż, wszyscy uczestniczący w zajęciach studenci 7 semestru są obecnie na etapie tworzenia swoich prac inżynierskich oraz projektów z Taktyki Działań Logistycznych, można mieć nadzieję, że wiedza wyniesiona z tych zajęć będzie Państwu pomocna.
Kolejne wykłady w ramach Zajęć Ogólnouczelnianych będą dotyczyły zagadnień Logistyki Lotniska i Logistyki Lotów oraz świadomości sytuacyjnej naziemnego personelu zabezpieczającego na lotniskach Sił Powietrznych.
ZAPRASZANY WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
Kontakt: dr Bogumił ZNOJEK, Katedra Logistyki. p.258 budynek A.

Tekst & foto: dr B. Znojek & ppłk D. Górczyński