123 Promocja Oficerska to doniosłe wydarzenie dla naszej Uczeni. Jest to również historyczny moment dla Katedry Logistyki. Po 9 latach funkcjonowania Katedry Logistyki pierwsi absolwenci kierunku logistyki otrzymują szlify oficerskie.

Doniosłość tego wydarzenia potwierdza także fakt, że wśród absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy uzyskali najwyższe lokaty jest trzech naszych logistyków (2, 3 oraz 4 lokata). Piątka logistyków z Lotniczej Akademii Wojskowej już niebawem rozpocznie odpowiedzialną służbę w szeregach różnych formacji Sił Zbrojnych RP. Jest to powód do dumy i radości dla kadry naukowej i dydaktycznej Katedry Logistyki. Gratulujemy nominacji oficerskich i życzymy dalszych awansów w karierze wojskowej oraz satysfakcji z pełnienia służby ojczyźnie.

Tekst: dr Cz. Wojdat

Foto: LAW