fbpx

Ćwiczenie grupowe na mapach z Taktyki Działań Logistycznych studentów ostatniego semestru stacjonarnych studiów inżynierskich kierunku logistyka.
W dniu 13.01.2020 w Katedrze Logistyki odbyło się kilkugodzinne ćwiczenie grupowe na mapach na temat "Praktyczne przygotowanie kalkulacji logistycznych na szczeblu taktycznym". Na bazie sytuacji taktycznej 41. BZmech. studenci rozwiązywali typowe zadania logistyczne realizowane przez pododdziały logistyczne wojsk zmechanizowanych.

Podchorążowie grupy WG1 pełnili rolę Dowódców i zastępców dowódcy-szefów brygadowych punktów zaopatrzenia materiałowego a studenci cywilni wykonywali zadania jako specjaliści ds. logistycznych poszczególnych służb materiałowych. Oprócz zadań wynikających z pełnienia roli osoby funkcyjnej, każdy ze studentów na podstawie otrzymanych wprowadzeń realizował również indywidualnie przydzielone zadania logistyczne, związane z zabezpieczeniem materiałowym w ramach Brygadowego Punktu Zaopatrywania organizowanego na bazie batalionu logistycznego. Przyjęta formuła zajęć, oprócz realizacji zadań indywidualnych, wymagała również współpracy wewnątrz ćwiczących zespołów i nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi Zespołami SD oraz organami terytorialnego systemu zaopatrywania opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.
W ramach zadań indywidualnych, ćwiczący studenci między innymi, analizowali warunki terenowe na podstawie których, dokonywali wyboru optymalnych dróg zaopatrzenia, wykonywali podstawowe kalkulacje logistyczne oparte na logistycznych jednostkach kalkulacyjnych oraz elementy graficznego zobrazowania zadań (schematy kolumn transportowych, schematy organizacji elementów logistycznych, zestawienia sił i środków, itp.).
Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania w pracę wszystkich ćwiczących studentów, co można zaobserwować analizując dokumentację fotograficzną ćwiczenia, do czego zachęcamy. W związku z tym że, w otrzymanych przez studentów wprowadzeniach zawarte były również elementy związane z odpowiedzią na pytania z teorii TDL, ćwiczenie stanowiło również kolokwium zaliczeniowe przedmiotu.
Za stronę organizacyjną i moderowanie zajęć odpowiadał wykładowca Katedry Logistyki płk rez. dr Bogumił ZNOJEK.

 Tekst & foto: dr B. Znojek