123 Promocja Oficerska to doniosłe wydarzenie dla naszej Uczeni. Jest to również historyczny moment dla Katedry Logistyki. Po 9 latach funkcjonowania Katedry Logistyki pierwsi absolwenci kierunku logistyki otrzymują szlify oficerskie.

"Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym-aspekty praktyczne", to temat kolejnych zajęć ogólnouczelnianych jakie odbyły się w dniu 3.12.2019 w Katedrze Logistyki dla studentów 7 semestru logistyki wszystkich specjalności.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

W dniu 25.11. 2019 w sali F2 odbyły się kolejne zajęcia w cyklu zajęć Ogólnouczelnianych realizowanych w Naszej Katedrze dla studentów 7 semestru kierunku logistyka wszystkich specjalności. W tym dniu gościliśmy Pana ppłk Sławomira MIZAGĘ, Dowódcę batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Dęblinie. Obszar poruszanej problematyki dotyczył zasad funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych oraz jego logistycznego zabezpieczenia.

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 19.11.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla wykładowców oraz pracowników LAW na wyjazdy zagraniczne: w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć) oraz szkoleniowych (udział w szkoleniach/kursach) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.