W listopadowej akcji krwiodawstwa, w Klubie Uczelnianym WSOSP sześćdziesięciu dawców oddało 27 litrów krwi. Dziękujemy Wam za udział w tej szczytnej akcji! Jeszcze w tym roku zapraszamy na kolejny pobór krwi - 6 grudnia 2017 r.

Akcje honorowego oddawania krwi organizowane są w Klubie od wielu lat razem z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.