25 czerwca 2019 r. podczas akcji krwiodawstwa organizowanej w Lotniczej Akademii Wojskowej oddano 9 litrów krwi. Dziękujemy dawcom i zapraszamy na kolejne akcje organizowane wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.