21 listopada 2019 r. podczas szóstej już w tym roku akcji krwiodawstwa organizowanej w Lotniczej Akademii Wojskowej, czterdziestu jeden dawców oddało 18 l i 45 ml krwi. Dziękujemy podchorążym oraz studentom cywilnym i zapraszamy na kolejne akcje organizowane wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.