12 grudnia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Jabłonowskich odbyło się spotkanie opłatkowe podchorążych z Rektorem-Komendantem Lotniczej Akademii Wojskowej. Podczas uroczystości Zespołół WILAW otrzymał z rąk gen. bryg. pil. dr Piotra Krawczyka pamiątkową deskę "Za aktywny udział w promowaniu pozytywnego wizerunku Lotniczej Akademii Wojskowej oraz godne jej reprezentowanie".