23 stycznia 2020 r. w Mirosławcu odbyły się uroczyste obchody 12. rocznicy katastrofy lotniczej samolotu CASA C-295M. W uroczystościach udział brał m. in. Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Podczas uroczystości, na zaproszenie Dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, płk. dypl.pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popow wystąpił dla zaproszonych gości również Zespół WILAW z Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej.