W dniu 25 października 2019 r. Zespół WILAW z Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej gościł ze swoim patriotycznym repertuarem w Świdwinie, podczas II Konkursu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej. Zespół został przyjęty bardzo ciepło.

W dniu 19 października 2019 r. podchorążowie pierwszego rocznika odbyli podróż historyczno-wojskową do Warszawy. Muzeum Wojska Polskiego było trzecim miejscem odwiedzonym tego dnia przez podchorążych.

W dniu 19 października 2019 r. podchorążowie pierwszego rocznika odbyli podróż historyczno-wojskową do Warszawy. Muzeum Katyńskie było drugim miejscem odwiedzonym tego dnia przez podchorążych.

W dniu 19 października 2019 r. podchorążowie pierwszego rocznika odbyli podróż historyczno-wojskową do Warszawy. Cmentarz Wojskowy na Powązkach był pierwszym miejscem odwiedzonym tego dnia przez podchorążych.

W dniu 17 października 2019 r., odbyła się pierwsza w tym semestrze akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub Uczelniany Lotniczej Akademii Wojskowej we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Żołnierze, pracownicy, podchorążowie i studenci cywilni oddali łącznie 23 l i 400 ml. Dziękujemy!